O Festivalu

Inicijator i osnivač festivala “Dani gitare” u Podgorici dr Srđan Bulatović prvi je školovani (diplomirani) gitarista, magistar a kasnije i doktor klasične gitare u Crnoj Gori. Posle završetka studija gitare u Beogradu 1994. godine vraća se u rodnu Podgoricu, u kojoj osniva odsjek gitare u srednjoj muzičkoj školi “Vasa Pavić” iz koje će izaći veliki broj mladih gitarista. To stvara potrebu osnivanja odsjeka gitare na Muzičkoj akademiji na Cetnju, čije otvaranje inicira upravo Srđan, koji će raditi na akademiji više od decenije.

Danas u Podgorici u muzičkoj školi “Vasa Pavić” postoji devet klasa gitare, u kojima je veliki broj učenika, otprilike oko 150. Interesovanje za gitaru je svake godine sve veće, a na prijemnim ispitima za muzičku školu većina djece žele svirati gitaru. Postojanje festivala “Dani gitare u Podgorici” je značajno i zbog toga što će u njemu biti promovisani crnogorski gitaristi.

Takođe, festival sadržava edukativni segment( majstorske radionice), zatim predavanja graditelja gitare o drvetu i načinu gradnje instrumenta, koja su usmjerena učenicima gitare iz Podgorice, ali i onima iz drugih gradova Crne Gore. Jedan od ciljeva festivala je i oživljavanje novih gradskih prostora u kojima bi se održavali koncerti gitare kao što je sala gradske biblioteke”Radoslav Ljumović”, koja je optimalna za održavanje ovog tipa kultunih događaja. Prateći višedecenijski Srđanov pedagoški i koncerti rad, Sekretarijat za kulturu i sport u Podgorici prepoznao je značaj i dao je podršku u realizaciji ovog projekta.

Festival Dani gitare u Podgorici predstavlja profesionalnu i stručnu manifestaciju koja okuplja gitariste svih žanrova i profila, od đaka osnovnih i srednjih škola, preko studenata, do profesora i koncertnih gitarista. Primarni cilj ovog projekta je razmjena znanja, prakse i iskustava, kao i upoznavanje sa domaćim i svjetskim tokovima u savremenoj gitarističkoj pedagogiji i koncertnoj praksi, kao neophodna nadgradnja edukativnoj osnovi.

Edukativni deo festivala:
U okviru Festivala biće održana stručna predavanja i radionice, koje će se, pored profesionalnih tema kao što su učenje koncertnog programa, baviti i problematikom javnih nastupa, načinom na koji mladi talenti mogu dobiti priliku da održe koncerte u Evropi i predstave sebe kao umetnike, prema evropskim standardima. Pored predavanja iz oblasti klasične muzike, održaće se i predavnja i radionice iz ostalih muzičkih pravaca.

Koncertni deo festivala:
Koncerti će biti održani u večernjim terminima. Koncertni repertoar će obuhvatati ne samo klasičnu muziku, već i koncerte pojedinih popularnih žanrova (jazz, world music, etno music), u izvođenju raznih sastava, čime se reprezentuje način na koji se gitara kao instrument pojavljuje van okvira klasične muzike. Na taj način će se mladi ljudi koji su još u procesu školovanja informisati da, pored klasične muzike za čije izvođenje se edukuju, postoje i drugi vidovi muziciranja za koje, na žalost, ne postoje adekvatne obrazovne institucije. Ovakvo proširenje
koncertnog repertoara će biti dobra osnova za proširenje edukativnog dijela festivala i postupno uključivanje predavača iz drugih oblasti muzike. Pored toga, široj publici će se približiti zvuk klasične i drugih vrsta umetničke muzike i samim tim podići kvalitet življenja kroz spoznaju i konzumaciju umjetnosti.

Osnivač i direktor festivala
dr Srđan Bulatović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *